СЧЕТОВОДСТВО

Пълно счетоводно обслужване
Аутсорсинг на възнаграждения
Онлайн счетоводство
Годишно счетоводно приключване

Пълно счетоводно обслужване

Абонаментни

Би Ен Ди Консултинг ЕООД предлага пълно счетоводно обслужване, както следва:

 • Организиране формата на счетоводството и счетоводната политика 
 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан 
 • Хронологично завеждане на документи 
 • Изготвяне на дневници и справки декларации по ЗДДС  
 • Изготвяне и поддържане на данъчен и счетоводен амортизационен план  
 • изготвяне на платежни документи към бюджета 
 • Изготвяне на междинни финансови отчети 
 • приключване на приходните и разходни сметки; 
 • определяне размера и текущо начисляване на данъчни задължения  
 • Съставяне на периодични и годишни финансови отчети  
 • Изготвяне на годишни декларации за юридически и физически лица 
 • Счетоводни консултации;

 

Индивидуални

Предлагаме и индивидуални счетоводни услуги, в зависимост от нуждите на клиента:


Copytright © 2011-2020 BND Consulting
Всички права запазени
  КОНТАКТИ

гр. Смолян
ул. Миньорска 3
0878 525065

гр. Пловдив
ул. Любен Каравелов 2
0896 352 307

гр. София
ул. Сан Стефано 23А, ет.2
0878 525064

Design and Development
iVision Ltd.