РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ

 

Консултация за избор на правна структура (ЕООД, ООД или ЕТ);

Изготвяне и подаване на необходимите документи в Търговския регистър;

Заплащане в банката на таксите за регистрация;

Регистрация на ЕООД или ООД – крайна цена 210 лева.

Регистрация на ЕТ - 115 лева. 


Copytright © 2011-2019 BND Consulting
Всички права запазени
  КОНТАКТИ

гр. Смолян
ул. Миньорска 3
0878 525065

гр. Пловдив
ул. Любен Каравелов 2
0896 352 307

гр. София
ул. Сан Стефано 23А, ет.2
0878 525064

Design and Development
iVision Ltd.