Клиенти

Нашите клиенти са компании с разнообразна дейност като:

 • търговия – вътрешна и външна 
 • строителство – всички видове 
 • спедиция и транспорт – вътрешен и международен 
 • хотелиерство и туризъм 
 • производство 
 • изграждане на МВЕЦ 
 • IT компании 
 • реклама 
 • проектиране и изграждане на соларни системи 
 • медицина 
 • фармация 
 • дърводобив и дървообработване 
 • сдружения с нестопанска цел

Copytright © 2011-2019 BND Consulting
Всички права запазени
  КОНТАКТИ

гр. Смолян
ул. Миньорска 3
0878 525065

гр. Пловдив
ул. Любен Каравелов 2
0896 352 307

гр. София
ул. Сан Стефано 23А, ет.2
0878 525064

Design and Development
iVision Ltd.