СЧЕТОВОДСТВО

Пълно счетоводно обслужване
Аутсорсинг на възнаграждения
Онлайн счетоводство
Годишно счетоводно приключване

Годишно счетоводно приключване

          Годишното приключване е завършващ етап на счетоводната работа за отчетния период. По своята същност то представлява подробен и задълбочен преглед - отчет и анализ на цялостната дейност на компанията. Като етап от  отчетната работа, годишното приключване е комплекс от взаимно свързани процедури, които се извършват в определена последователност, както следва:

  • Инвентаризация на активи и пасиви 
  • Съставяне на годишен отчет и приложение 
  • Подготовка и подаване на годишна данъчна декларация

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОФЕРТА ЗА ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ ЗА 2012 ГОДИНА С 50 % ОТСТЪПКА ОТ ЦЕНАТА

„Би Ен Ди Консултинг“ ЕООД има удоволствието да Ви предложи оферта за Годишно счетоводно приключване за финансовата 2016 година, както следва:

Еднократна годишна такса с включена отстъпка: 

100 лева – фирми до 50 документа за годината 

120 лева – фирми от 51 до 100 документа за годината 

150 лева – фирми от 101 до 150 документа за годината 

По договаряне – фирми над 151 документа за годината 

Таксата е еднократна и включва:

- подготовка на документите за приключване, обработка на фактури, банкови извлечения, ведомости за заплати, приходи и разходи на каса и други,

- съставяне на баланс, отчет за приходите и разходите, приложение към отчета за 2016 година,

- коментар на данните в отчета,

- изпращане на годишния счетоводен отчет в Националния статистически институт,

- съставяне и подаване на годишна данъчна декларация в НАП,

- архивиране на данните в електронен формат и разпечатване на отчетните данни на хартиен носител,

-  предоставяне на клиента на архивните данни,

 

Офертата е валидна:

-          за АД, ЕООД, ООД  до 20 март 2017 година, 

-          за еднолични търговци до 15 април 2017 година,

 

Възможност за ползване на отстъпка за корпоративен данък.


Copytright © 2011-2020 BND Consulting
Всички права запазени
  КОНТАКТИ

гр. Смолян
ул. Миньорска 3
0878 525065

гр. Пловдив
ул. Любен Каравелов 2
0896 352 307

гр. София
ул. Сан Стефано 23А, ет.2
0878 525064

Design and Development
iVision Ltd.