СЧЕТОВОДСТВО

Пълно счетоводно обслужване
Аутсорсинг на възнаграждения
Онлайн счетоводство
Годишно счетоводно приключване

Аутсорсинг на възнаграждения

          Аутсорсингъг е дейност, при която външни компании предоставят за изпълнение на определени функции на друга компания, която е специализирана в дадена област. Получаването на аутсорсинг услуги в областта на труда и работната заплата /ТРЗ/ и Личен състав е практика в нашата компания. Този вид дейност е динамичен и сложен, свързан с чести промени в законодателството.

          При получаване на аутсорсинг услуги на възнагражденията предлагаме: 

 • Трудови договори и регистрация в НАП;
 • Допълнителни споразумения към трудови договори и регистрация в НАП;
 • Разчетно платежни ведомости за заплати;
 • Платежни нареждания за размера на дължими месечни осигуровки;
 • Служебни бележки за доход;
 • Удостоверения за доход;
 • Хонорар сметки за изплатени суми;
 • Заповеди за прекратяване и регистрация в НАП;
 • Заповеди за платен отпуск, неплатен отпуск;
 • Удостоверения за трудов стаж;
 • Договори за управление и контрол регистрация в НОИ;
 • Декларация и регистрация на самоосигуряващи се лица в НАП;

Copytright © 2011-2020 BND Consulting
Всички права запазени
  КОНТАКТИ

гр. Смолян
ул. Миньорска 3
0878 525065

гр. Пловдив
ул. Любен Каравелов 2
0896 352 307

гр. София
ул. Сан Стефано 23А, ет.2
0878 525064

Design and Development
iVision Ltd.