БИЗНЕС УСЛУГИ

Виртуален офис
Регистрации
Административни услуги

Регистрации

 • регистрация/ дерегистрация по ЗДДС в НАП;
 • трудови договори в НАП
 • самоосигуряващи се лица в НАП;
 • касови апарати в НАП;
 • агенция за финансово разузнаване
 • регистрация на фирми в Агенцията по вписванията;
 • бизнес адрес
 • данъчен адрес
 • инспекция по труда;
 • съдебна регистрация на български и чуждестранни фирми -по Закона за защита на личните данни;
 • други регистрации, съобразно спецификата на Вашата дейност;

Copytright © 2011-2020 BND Consulting
Всички права запазени
  КОНТАКТИ

гр. Смолян
ул. Миньорска 3
0878 525065

гр. Пловдив
ул. Любен Каравелов 2
0896 352 307

гр. София
ул. Сан Стефано 23А, ет.2
0878 525064

Design and Development
iVision Ltd.