БИЗНЕС УСЛУГИ

Виртуален офис
Регистрации
Административни услуги

Административни услуги

  • Публикуване на годишни финансови отчети в търговския регистър;
  • Оn-line банкиране;
  • Подготовка на документи по програми за финансиране от Европейския съюз;
  • Деклариране на получени заеми пред БНБ;
  • Преводи и легализация на документи;
  • Регистрации на фирми;
  • Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата по желание на клиента;
  • Изготвяне на договори и други;

Copytright © 2011-2020 BND Consulting
Всички права запазени
  КОНТАКТИ

гр. Смолян
ул. Миньорска 3
0878 525065

гр. Пловдив
ул. Любен Каравелов 2
0896 352 307

гр. София
ул. Сан Стефано 23А, ет.2
0878 525064

Design and Development
iVision Ltd.