Приеха данък "уикенд" със задна дата

03/12/2016 от mediapool.bg

          В началото на годината Националната агенция за приходите (НАП) за пръв път реално започна да събира ДДС върху личното ползване на фирмени активи (т. нар. "данък уикенд"). В средата на месец септември, със задна дата от 1 януари 2016 г., се въвежда и втори данък – по избор подоходен или корпоративен, върху самия непаричен доход за служителите, за какъвто се води ползването на служебен автомобил, компютър или друго. Фирмите ще избират дали да плащат 10% върху доходите на служителите в натура или ще начисляват 10% подоходен данък плюс осигуровки, предвиждат промените.

          Въвеждат се и числови прагове, които показват каква част за конкретни видове активи се приема, че е за лично ползване, и каква - за служебно. За служебните автомобилите бизнесът сам ще определя доколко колите се ползват за лични нужди според изминатите километри. Дава се възможност и да се избере фиксирано разделяне - 50 на сто за служебни цели и 50 на сто - за лични.

          Разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, които се използват както за дейността, така и за лично ползване, се признават за данъчни цели и, когато не е издаден пътен лист или друг подобен документ, приеха депутатите.

          При определяне на данъчната основа за разходите в натура, свързани с недвижимо имущество, когато те не могат да бъдат разпределени чрез измерване, общият размер на всички разходи, свързани с недвижимото имущество, се умножава или по съотношението между площта за лично ползване и общата площ на съответното недвижимо имущество, или по съотношението между часовете за лично ползване и общите часове.

          Данъчната основа за активите, които не са коли или имоти, ще е 20% от общия размер на всички разходи, свързани със съответния актив, освен ако данъчно задълженото лице не обоснове документално друг размер на основата.

          Събираемостта на ДДС върху активите за лично ползване през първите месеци на годината, откакто данъкът се събира, е нищожна – около 6 млн. лв. за първите шест месеца.


Copytright © 2011-2019 BND Consulting
Всички права запазени
  КОНТАКТИ

гр. Смолян
ул. Миньорска 3
0878 525065

гр. Пловдив
ул. Любен Каравелов 2
0896 352 307

гр. София
ул. Сан Стефано 23А, ет.2
0878 525064

Design and Development
iVision Ltd.